የ ድንገተኛ አገልግሎት የሚሰጠው በዋናው መስሪያቤት ወይም በቅርንጫፍ መስሪያቤቶች በ አካል በመገኘት ነው፡፡